Duyurular


 

        Gazipaşa İlçesi Ilıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 173 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 10.06.2019 tarih ve 055 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 13.09.2019 gün ve 547 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 03.10.2019-01.11.2019 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                                                   

 

 

Halil ASLAN                                                        Durmuş Ali TOKER

İmar ve Şehircilik Müd.                                      Belediye Başkan Yard.

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş