Duyurular


        Gazipaşa İlçesi, Burhan ve Sarıağaç Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanına ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan askı itirazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06.08.2019 tarih ve 186157 sayılı Makam Olur’u ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. Maddesi uyarınca onaylanmış olup;

        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 10.09.2019-10.10.2019 tarihleri arasında bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince ilan olunur.                                                                                                                                  

                                                                                                                  

 

Durmuş Ali TOKER

Belediye Başkan Yard.

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş