Duyurular


         Gazipaşa Belediye Encümeninin 07.10.2020 tarih ve 269sayılı kararı ile uygun bulunan Pazarcı  mahallesi 1826 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu   parselleri kapsayan alanda yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkında 22.02.2020 tarih  ve 31047 sayılı yönetmeliğe ve 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.03.2021 tarih ve 401  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 21.04.2021 ila 20.05.2021  tarihleri arasında 30(otuz gün) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

İlan olunur.

 

 

 

 

Halil ASLAN                          Ahmet  KALAYCI

İmar ve Şehircilik Müd.            Belediye Başkan Yrd.

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş