Duyurular


İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

           

         Gazipaşa Belediye Encümeninin 04.03.2020 tarih ve  055 sayılı kararı ile uygun bulunan İstiklal  mahallesi 1302 ada 1, 2 ve 3 nolu   parselleri kapsayan alanda yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkında 22.02.2020 tarih  ve 31047 sayılı yönetmeliğe ve 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.04.2021 tarih ve 591 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 30.04.2021 ila 31.05.2021  tarihleri arasında 32(otuz iki) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

İlan olunur.

 

 

 

 

    Halil ASLAN                                       Ahmet KALAYCI

İmar ve Şehircilik Müd.                           Belediye   Başkan Yrd.

 

    

 

 

   Ekler:

1_ 1  adet dosya

2_ 1 adet  parselasyon planı 

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş