Duyurular


Sayı    :

E-60140007-115.01.06-25286

16.01.2023

Konu  :

Koru Mah. 252 Ada 37, 38, 236 Ada 5, 6, 7 Parseller Askı İlanı Hk.

BAŞKANLIK MAKAMI'NA 

İlgi :

09.01.2022 tarih ve 52 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

 

       İlgi sayılı karar ile Gazipaşa İlçesi, Koru Mahallesi 252 ada 37, 38 parseller ile 236 ada 5, 6, 7 parsellerde yapılan düzenlemeye ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmış olup; söz konusu planların 17.01.2023-15.02.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılması hususunda;

Olur'larınıza arz ederim. 
 

Nevin OKTAY
Şehir Plancısı

 

 


Uygun görüşle arz ederim.
Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

 Serkan ÖZKURT
Belediye Başkan Yardımcısı

 

İMAR PLANI ÖRNEĞİ

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş