Duyurular


T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı    :

E-60140007-115.01.06-27280

 

01.03.2023

Konu  :

Macar Mah. 109 Ada 23, 173, 174 Parsellerin Askı İlanı Hk.

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi :

01.03.2023 tarih ve 27258 sayılı Başkanlık Olur'u.

 

        İlgi sayılı Başkanlık yazısı ile Gazipaşa İlçesi, Macar Mahallesi 109 ada 23, 173, 174 parsellerin arasından kuzey yönlü geçen yaya yolunda mahkeme kararı gereğince değişiklik yapılarak doğu batı yönlü olarak 109 ada 172 ve 173 parsellerin güneyinden planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 01.03.2023-30.03.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılması için Başkanlık Olur'u alınmış olup; eş zamanlı olarak Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sitesinde duyurulması hususunda; 
        Gereğini arz ederim. 


 

Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü
 

 
 
EK :

1- Başkanlık Olur'u (1 sayfa)
2- İmar Planı Örneği (1 sayfa)
3- Plan Açıklama Raporu
4- GBM Kararı (1 sayfa)
5- ABBM Kararı (1 sayfa)

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş