Duyurular


Sayı      : E-50147590-752.01.02-4109120

Konu    : 2023 Yılı Trampa Programı

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi        : Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kültür Varlıkları ve Müzeler Şube Müdürlüğü)'nün 14.08.2023 tarihli ve E-65543643-752.01.02-4087596 sayılı yazısı.

 

"Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilen başvurular ve bilgi, belgeler doğrultusunda hazırlanan 2023 Yılı Trampa Programının uygun görüldüğüne dair Makam Onayı ilgi yazı ekinde gönderilmiştir.

Söz konusu yönetmelik gereğince trampa programının, kaymakamlıkça 30 gün süre ile ilan tahtasına asılması, belediyesince de en az iki gün süre ile aralıklarla 3 kez hoparlör ile ilan edilmesi ile ayrıca valilik, kaymakamlık ve belediyelerin internet sitelerinden duyurularının yapılarak, ilan tutanaklarının Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilmesi,

Konuyla ilgili yapılacak müracaatların Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya Bakanlığımıza yapılması hususununda duyurulmasının sağlanmasını arz ederim.

 

Seher TÜRKMEN Müze Müdürü

 

 

Ek:

1 - Genel Müdürlük Yazısı (2 Sayfa)

2 - Makam Oluru (2 Sayfa)

3 - Program 

 

Dağıtım:

Gazipaşa Kaymakamlığına

Gazipaşa Belediye Başkanlığına

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş