Duyurular


T.C.

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı  : E-60140007-115.99-45159                               13.06.2024

Konu : İtirazlar ve Maddi Hatalar Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uip Revizyonu Askı İlanı Hk.

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

       Gazipaşa İlçesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı askı süresi içerisinde gelen itirazlara yönelik Gazipaşa Belediyesi Meclisi'nin 01.11.2023 tarih ve 123 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2023 tarih ve 401 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bahse konu plan değişlikliğine yönelik askı süresi içerisinde, Müdürlüğümüzün tespit ettiği maddi hatalar ise Gazipaşa Belediyesi Meclisi'nin 01.11.2023 tarih ve 121 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2024 tarih ve 400 sayılı kararı ile onaylanmıştır

Kabul edilen itiraz ve maddi hatalara yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 14.06.2024-18.07.2024 tarihleri arasında 35 (otuz beş) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılması ve eş zamanlı olarak Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinde ilan edilmesi hususlarını,

       Olur'larınıza arz ederim.

 

OLUR

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 95eb05fd-e015-4a95-94cd-406c30e96d43

Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-belediye-ebys

EKLER

 

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş