Duyurular


       Gazipaşa İlçesi İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 351 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 05.02.2020 tarih ve 010 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 16.10.2020 gün ve 718 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 17.11.2020 tarihinden 16.12.2020 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                                              

 

Halil ASLAN                                                     Ahmet KALAYCI

İmar ve Şehircilik Müd.                            Belediye Başkan Yard.

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN DOSYASI

ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR MECLİS KARARI 1

ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR MECLİS KARARI 2

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş