Duyurular


T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı    :

E-60140007-115.01.07-13128

02.03.2022

Konu  :

Pazarcı Mah. 1936-1949 Nolu İmar Adaları Parselasyon Haritası Askı İlanı

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

        Gazipaşa Belediye Encümeninin 22.11.2021 tarih ve 438  sayılı  kararı ile Pazarcı mahallesinde yapılan Arazi ve Arsa Düzenleme bölgesi içinde bulunan;

1936 ada 1, 2, 3, 4,

1949 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18  ve 19 maddelerine  göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.02.2022 tarih  ve 110  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 02.03.2022  ila 31.03.2022 tarihleri arasında 30(otuz )gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır. 

     Olurlarınıza arz ederim.


 

 

 

Özlem TEPE
Harita Kadastro Teknikeri

 

 


Uygun görüşle arz ederim.
Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT
Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş