Duyurular


T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı    : E-60140007-115.99-38201 12.12.2023

Konu  :Pazarcı Mah. 1981 Ada Doğusu Park Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin UİP Değ. Askı İlanı Hk.

İlgi : 12.12.2023 tarih ve 38191 sayılı Makam Olur'u.

        Pazarcı Mahallesi 1981 Ada Doğusu Park Alanında Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gazipaşa Belediye Meclisi'nin 01.06.2023 tarih ve 75 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.08.2023 tarih ve 664 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bahse konu plan, 13.12.2023-11.01.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Eş zamanlı olarak Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinde ilan edilmesi hususlarını
        Gereği bilgilerinize arz/rica olunur.

 

Şahin ÖZYİĞİT
İmar ve Şehircilik Md. Vk.
 

EK :

1- Rapor
2- Mevcut-Öneri Plan
3- Meclis Kararı (GB)
4- Meclis Kararı (ABB)
5- Askı Oluru

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş