Duyurular


         Gazipaşa Belediye Encümeninin 10.08.2022  tarih ve 257 sayılı kararı ile   Pazarcı  mahallesi 1869 ada da  yapılan arazi ve arsa düzenleme bölgesinin  parselasyon haritası ve eki dosyaları Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.09.2022 tarih  ve 1316  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 18.10.2022  ila 18.11.2022 tarihleri arasında 32(otuz iki)gün süre ile ilan tahtasına asılmış olup; eş zamanlı olarak Belediyemiz internet sitesinden  ve hoparlöründen ilan edilmesi hususunu;
        Bilgilerinize rica ederim.

        

Uygun görüşle arz ederim.

         Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

O L U R

Serkan ÖZKURT
Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

18.10.2022 tarih ve 21411 sayılı yazı

Pazarcı mah. 1869 ada imar uyg. parselasyon hrt

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş