Duyurular


BAŞKANLIK MAKAMINA

        Gazipaşa Belediye Encümeninin 18.11.2022 tarih ve 424 sayılı kararı ile uygun bulunan Pazarcı mahallesinde yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. madde imar uygulama bölgesi;

1970 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

1971 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1972 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9999 ada 1, 2, 3, 4

Nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.12.2022 tarih ve 1902 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 12.01.2023 ila 13.02.2023 tarihleri arasında 33(otuz üç)gün süre ile ilan tahtasına asılması hususunu OLUR'larınıza arz ederim.

 

OLUR

Mehmetali YILMAZ

Belediye Başkanı

 

PARSELASYON HARİTASI

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş