Duyurular


ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ DUYURUSU

 

Önemli Duyuru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24)” gereği; Bina Sorumlusu / Müteahhidi / Kat Malikleri can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

Belediye Kanunu ve bu Yönetmelikler gereği asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite edilmiş A tipi muayene kuruluşları aracılığı ile yaptırmak için Belediyelere yetki verilmiştir. 

Belediyemiz ilçe sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin yıllık kontrol hizmeti için yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmek üzere (A) tipi muayene kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  ile 18.04.2019 tarih ve 68274846-030.00.00.00-E.106052 sayılı protokol yapılmıştır. Protokol 25.04.2019 - 25.04.2023 tarihleri arasında geçerlidir.

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş