Duyurular


  İlgi sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile İstiklal Mahallesi 1370 ada 13 parsele  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştır.  İmar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkında yönetmelik hükümlerince gerekli işlemler tamamlanmış olup; planların 30.12.2021­28.01.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılması hususunda;          

Olurlarınıza arz ederim.

 

Nevin OKTAY

Şehir Plancısı

Uygun görüşle arz ederim.

 

 

Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

 

BAŞKANLIK OLURU

AÇIKLAMA RAPORU

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş