Duyurular


İLAN

        Gazipaşa İlçesi Beyobası Mahallesi sınırları içerisinde 21K-IV-B, 21K-III-A uygulama imar planı paftalarında yer alan 108 ada 25 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 02.12.2019 tarih ve 103 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 10.02.2020 gün ve 127 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 20.02.2020 tarihinden 20.03.2020 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                                              

Halil ASLAN                                                      Durmuş Ali TOKER
İmar ve Şehircilik Müd.
                                    Belediye Başkan Yard.

DÖKÜMANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş