Duyurular


Konu : Yeni Mahalle 362/8 Parselin Koruma Alanında 1/1000 UİP Değ. Hk.

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

 

 

         Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.01.2022 tarih 13307 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeni Mahalle 362 ada 8 parselin Koruma Alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gazipaşa Belediye Meclisi'nce 01.06.2022 tarih ve 50 sayılı karar ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 08.08.2022 tarih ve 695 sayılı karar ile onaylanmış olup 06.09.2022­05.10.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılması ve eş zamanlı olarak Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinde ilan edilmesi hususlarını;

Olurlarınıza arz ederim.

 

Ebru SALMAN Şehir Plancısı

Uygun görüşle arz ederim.

 

Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Ahmet KALAYCI

Belediye Başkan Yardımcısı

 

DUYURU DÖKÜMANLARI

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş