Duyurular


Gazipaşa Belediye Encümeninin 17.03.2021 tarih ve 116 sayılı ve 21.04.2021 tarih ve 180 sayılı   kararları  ile   İstiklal mahallesi  Şehit Süleyman Gür Bulvarı  çevresinde;  

92 ada 34,  

94 ada 1, 2,3, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  

95 ada 79, 80, 116, 117, 120, 122, 132, 141, 158, 163, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 201, 214, 215, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 272, 273, 277, 278, 279, 281, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295,

96 ada 6, 82, 84, 86, 113, 131,

601 ada 1, 2, 3, 

602  ada 3, 4, 5, 8, 9,

901 ada 1, 2,

902  ada 2,

905  ada 1, 4,

906 ada 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,  

907 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9,

908  ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

983 ada 1, 2,  

984  ada 1, 2, 3,

1444 ada 1,  nolu  parselleri  kapsayan alanda yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkında 22.02.2020 tarih  ve 31047 sayılı yönetmeliğe ve 3194 sayılı imar kanunun 18  ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 06.05.2021 tarih ve 651  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 26.05.2021 ila 24.06.2021 tarihleri arasında 30(otuz)gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

         İlan olunur.

Özlem TEPE

Harita Kadastro Teknikeri 
 

Mehmet BAYRU
Mimar

Müdür V.

Serkan ÖZKURT
Başkan A.
Belediye Başkan Yardımcısı

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş