Duyurular


İLAN

        Gazipaşa Belediye Encümeninin 12.10.2022  tarih ve 368 sayılı kararı ile   Koru  mahallesi 2. Grup 1. Etap Geri dönüşüm ve imar uygulama bölgesinin  parselasyon haritası ve eki dosyaları Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 24.11.2022 tarih  ve 1680  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 02.12.2022  ila 02.01.2023 tarihleri arasında 32(otuz iki)gün süre ile ilan tahtasına asılmış olup; eş zamanlı olarak Belediyemiz internet sitesinden  ve hoparlöründen ilan edilmesi hususunu;
        Bilgilerinize rica ederim.

 

Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü


Ek: 02.12.2022 tarih ve 23360 sayılı OLUR yazısı.

02.12.2022 tarih ve 23360 sayılı yazı.


 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş