Duyurular


Gazipaşa Belediye Encümeninin 18.10.2023 tarih ve 427 sayılı kararı  ile uygun bulunan Koru mahallesi 2. nolu Geri Dönüşüm Arazi ve Arsa Düzenleme çalışması yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. madde imar uygulama bölgesi;

        169 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 24, 25, 26, 29, 197 ada 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120  nolu parseller; 1448 ada 1, 2, 3, 4, 1449 ada 1, 2, 1450 ada 1, 1451 ada 1, 2, 1452 ada 1, 2, 1453 ada 1, 2, 3, 4, 1454 ada 1, 1455 ada 1, 2, 1456 ada 1, 2, 3, 1457 ada 1, 2, 3, 4, 5, 1458 ada 1, 2, 3, 1459 ada 1, 2, 3, 4, 1460 ada 1, 1461 ada 1, 1462 ada  1, 2, 3, 4, 1463 ada 1, 2, 1464 ada 1, 1465 ada 1, 1466 ada 1, 1467 ada 1, 1468 ada 1, 1469 ada 1, 1470 ada 1, 1471 ada 1, 1472 ada 1, 1473 ada 1, 1474 ada 1 nolu imar parselleri olarak  03.04.2013 tarih ve 2220 yevmiye numarası ile  tapu tescilleri yapılmıştır.

1448 ada 1, 2, 3, 4,

1449 ada 1, 2,

1450 ada 1,

1451 ada 1, 2,

1452 ada 1, 2,

1453 ada 1, 2, 3, 4,

1454 ada 1,

1455 ada 1, 2,

1456 ada 1, 2, 3,

1457 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1458 ada 1, 2, 3,

1459 ada 1, 2, 3, 4,

1460 ada 1,

1461 ada 1,

1462 ada  1, 2, 3, 4,

1463 ada 1, 2,

1464 ada 1,

1465 ada 1,

1466 ada 1,

1467 ada 1,

1468 ada 1,

1469 ada 1,

1470 ada 1,

1471 ada 1,

1472 ada 1,

1473 ada 1,

1474 ada 1 nolu imar parsellerin, geri dönüşüm cetvelleri ve  geri dönüşüm düzenleme sınırı haritası 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkındaki yönetmeliğin 4.bölüm 10.maddesine göre hazırlanan uygulama dosyası Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.11.2023 tarih ve 1142 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 07.12.2023 ila 08.01.2024  tarihleri arasında 33(otuz üç)gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

                İlan olunur.


 

Özlem TEPE
Harita Kadastro Teknikeri

 


Uygun görüşle arz ederim.
Şahin ÖZYİĞİT
İmar ve Şehircilik Müd. V.

 

 

O L U R

Serkan ÖZKURT
Belediye Başkan Yardımcısı

 

Ek: Durum Haritası

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş