Duyurular


      Gazipaşa Belediye Encümeninin 31.03.2021 tarih ve 147 sayılı kararı  ile   İstiklal mahallesi 1548   ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parselleri  kapsayan alanda yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkında 22.02.2020 tarih  ve 31047 sayılı yönetmeliğe ve 3194 sayılı imar kanunun 18  ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 06.05.2021 tarih ve 652  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 31.05.2021 ila 29.06.2021 tarihleri arasında 30(otuz)gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

         İlan olunur.

 

 


Özlem TEPE
Harita Kadastro Teknikeri

 

 


Uygun görüşle arz ederim.
Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT
Başkan A.
Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş