Duyurular


6 Nisan 2019 Tarih, 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ’ nin

 

Bina sorumlusunun yükümlülükleri

 

MADDE 14 – (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün güvenli bir şekilde sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar. Kamuya açık alanlarla ilgili olarak birinci cümlede belirtilen konuya ilişkin şikâyetler ilgisi nedeniyle Valilik bünyesinde bulunan erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonuna, konutlarla/meskenlerle ilgili şikâyetler ise konutun/meskenin bağlı bulunduğu ilgili idaresine iletilir.

(3) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu bakım sözleşmesi imzalanan asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirini alır.

4 Mayıs 2018 Tarih, 30411 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren ASANSÖR

 

PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ’ nin

 

Bina sorumlusunun yükümlülüğü

 

MADDE 34  (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırır.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlar.

Hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile asansörlerin aylık normal bakım ve kontrollerini ve  yılda en az bir kerede periyodik  kontrolünü yaptırmaktan sorumludur.   

Belediyemiz, bu nedenle belediye sınırları içinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünü, anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde,  2019  yılı içerisinde gerçekleştirmek üzere akredite A tipi Muayene Kuruluşu olan TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ  ile bir protokol imzalamıştır.

Binanızda bulunan  asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen TSE’e başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.

Yapılan periyodik kontrol sonrası uygunsuz olan asansörlerde yönetmeliğin aşağıdaki maddeleri uygulanır.

Periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 11 (6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.

(7) Güvensiz olarak tanımlanan asansörün altıncı fıkrada belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

(8) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Söz konusu yönetmeliklere uymayan bina yöneticileri ve kat maliklerine aşağıdaki cezai işlemler uygulanır.

 

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin ;

İdari yaptırımlar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine ve asansör yaptırıcısına 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

 

Asansör Periyodik kontrol yönetmeliğinin ;

MADDE 29 (2) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi muayene kuruluşunca ilgili idareye bildirilir.

 

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen bina sorumlusuna, asansör monte edene veya onun yetkili servisine Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır.

Asansörlerin Yıllık Kontrol hizmetinin yerine getirilmesinde ve tescillenmesi  aşamasında göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz.

Saygılarımızla                 

Asansör periyodik kontrol randevusu için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz,

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Tel                   : 0 242 519 49 79 

Gsm                 : 0 538 420 68 98

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş