Duyurular


Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1965 ada 1 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.07.2020 tarih ve 35 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 09.11.2020 gün ve 768 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 25.11.2020 - 24.12.2020 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                                             

 

     Halil ASLAN                                              Durmuş Ali TOKER

İmar ve Şehircilik Müd.                            Belediye Başkan Yard.

 

ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR MECLİS KARARI

PLAN DOSYASI

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş