Duyurular


İLAN

 

       Pazarcı Mahallesi 1965 Ada 1 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gazipaşa Belediye Meclisi'nin 01.09.2022 tarih ve 67 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2022 tarih ve 1011 kararı ile onaylanmış olup 24.11.2022­23.11.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılması ve eş zamanlı olarak Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinde ilan edilmesi hususlarını ?

       Olurlarınıza arz ederim.

 

O L U R

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR MECLİS KARARI

ASKIYA İLİŞKİN PLAN

ASKI OLURU

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş