Yazılı ve görsel basın ile bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında; CHP’li Gazipaşa Belediye Başkanlığı tarafından imar planında değişiklik yapıldığı, bir yatırımcıya 250 milyon euroluk rant sağlandığı, dağın tepesinde olan arsasının sahile getirildiği sahilde arsası olan vatandaşların mağdur edildiği, belediye arsasının kelepir fiyatla satışa çıkarıldığı şeklinde iddialara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere; “Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Pazarcı ve Koru Mahalleleri ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanına ait 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu çevre ve şehircilik bakanlığının 22.02.2019 tarih ve 45217 sayılı olurları ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. Maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Belediye Başkanlığı seçiminden sonra herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır.

Onaylanmış Uygulama İmar Planında; ”..3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre parselasyon planı yapılmadan inşaat izni verilemez.” ve “Turizm tesis alanı içerisinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m2’den aşağı olamaz.” Notları yer aldığından Belediyemizce İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince dağıtım ve tahsis işlemi yapılmıştır. Yapılan 18 uygulaması Belediye Encümenince onaylanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili birimine gönderilmiştir. Henüz 18. Madde uygulaması kesinleşmiş değildir.

Belediyemizce yapılan parselasyon çalışmaları sırasında vatandaşların arazisi mümkün olduğunca mevcut yerinde korunmuş olup kişi veya kamu zararı oluşmaması için azami gayret gösterilmiştir. Ayrıca iddia edildiği gibi belediyemizce satışına karar verilmiş herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Gazipaşa Belediye Başkanı
Mehmetali Yılmaz

Etkinlik - Kutlama - Duyuru

 

 

 
 

 

Paylaş