T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

E-90261949-756.02-34250

 

23.08.2023

Konu  :

İhale İlanı

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi :

22.08.2023 tarihli ve 90261949-756.02-34177 sayılı yazımız.

 

 


 

        İlgi sayılı yazımız ekinde gönderilen İhale İlanı güncellenmiş olup; yeni ihale ilanı ekte gönderilmiştir.

Belediyemizce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri Çerçevesinde "Açık İhale Usulü" ile  06.09.2023 tarihinde yapılacak olan "Kiralama" ihalelerine ilişkin ilan metni ve ihale dokümanları ilişikte sunulmuştur.

     31.08.2023 tarihinden önce Belediye hoparlörü, Belediye web sitesinde (www.gazipasa.bel.tr)  ve Belediye ilan panosuna asılmak suretiyle 10 gün süre ile ilanının yapılması ve ilanın yayınlandığına dair tutanakların gönderilmesi hususunda;

           
         Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

Neslihan GÜZEL
Destek Hizmetleri Müdür V.
 

 
EKLER

İHALE İLANI

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

SÖZLEŞME TASARISI

ŞARTNAME

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş