İhale İlanları


GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Gazipaşa Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir:

2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan yerlerin tahmini bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması şarttır. İstenilen Belgeler hakkında ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

4.1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

4.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

4.3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

4.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

4.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.8. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.9. Sabıka kaydı belgesi.

4.10.  Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

5- İhale şartnamesi ve eki belgeler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr internet adresinden temin edilebilir. İhale dosya bedeli aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası (her bir ihale için ayrı) satın almak zorunludur. 10.06.2024

                                                                                                                                                                                                               

SIRA NO

İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKUL

KİRA SÜRESİ

1 YILLIK TAHMİNİ KİRA  BEDELİ (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE DOSYA BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

KIZILGÜNEY MAHALLESİ 114 ADA 1 PARSEL SAYILI 3.800,23 M2’LİK TARLA VASIFLI TAŞINMAZ

3 YIL

1.250,00 ₺

112,50 ₺

100,00 ₺

26.06.2024

14:00

2

ŞAHİNLER MAHALLESİ 101 ADA 137 PARSEL SAYILI 1.278,64 M2’LİK TARLA VASIFLI TAŞINMAZ

3 YIL

833,33 ₺

75,00 ₺

100,00 ₺

26.06.2024

14:10

3

ZEYTİNADA MAHALLESİ 200 ADA 1 PARSELDE BULUNAN ZEYTİNADA MAH. ZEYTİNADA KARAYOLU KARAYOLU CAD. NO:44 ADRESİNDE BULUNAN 11 M2’LİK İŞ YERİ

3 YIL

9.625,00 ₺

866,30 ₺

1.000,00 ₺

26.06.2024

14:20

4

ZEYTİNADA MAHALLESİ 200 ADA 1 PARSELDE BULUNAN ZEYTİNADA MAH. ZEYTİNADA KARAYOLU KARAYOLU CAD. NO:44/A ADRESİNDE BULUNAN 137,50 M2’LİK DEPO

3 YIL

49.000,00 ₺

4.410,00 ₺

1.000,00 ₺

26.06.2024

14:30

5

ZEYTİNADA MAHALLESİ 200 ADA 1 PARSELDE BULUNAN ZEYTİNADA MAH. ZEYTİNADA KARAYOLU KARAYOLU CAD. NO:44/B ADRESİNDE BULUNAN 36 M2’LİK İŞ YERİ

3 YIL

23.500,00 ₺

2.115,00 ₺

1.000,00 ₺

26.06.2024

14:40

6

İSTİKLAL MAHALLESİ SEMT HALİ İÇ CEPHEDE BULUNAN 9 M2’LİK ÇAY OCAĞI

3 YIL

7.250,00 ₺

652,50 ₺

500,00 ₺

26.06.2024

14:50

7

GAZİ MAHALLESİ CELAL BAYAR CADDESİ ÜZERİNDE YER ALAN AVUKAT KEMAL AKÇA İLÖĞRETİM OKULU İLE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ARASINDA BULUNAN 46,78 M2’LİK KAFE

3 YIL

30.250,00 ₺

2.722,50 ₺

1.000,00 ₺

26.06.2024

15:00

8

CUMHURİYET MAHALLESİ KIYI ŞERİDİ Y:27468.44 X:29805.15 Y:27471.44 X:29805.22 Y:27471.39 X:29807.22 Y:27468.39 X:29807.15 KOORDİNATLARINDA BULUNAN 8 NOLU 6 M2’LİK BÜFE (PROJESİNE UYGUN OLARAK YAPILARAK 10 YILLIĞINA)

10 YIL

70.500,00 ₺

21.150,00 ₺

5.000,00 ₺

26.06.2024

15:10

9

CUMHURİYET MAHALLESİ KIYI ŞERİDİ Y:27423.60 X:29954.06 Y:27426.60 X:29954.13 Y:27426.55 X:29956.12 Y:27423.55 X:29956.06 KOORDİNATLARINDA BULUNAN 9 NOLU 6 M2’LİK BÜFE (PROJESİNE UYGUN OLARAK YAPILARAK 10 YILLIĞINA)

10 YIL

70.500,00 ₺

21.150,00 ₺

5.000,00 ₺

26.06.2024

15:20

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yrd.

 

EKLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş